Brunbjerg er en gammel hedegård, der først nævnes ved navn i 1688. Helt så gamle er de nuværende bygninger ikke. Stuehuset er opført i 1893 og udbygningerne noget senere. Gården var i traditionel landbrugsdrift med stor vægt på fåreavl indtil begyndelsen af 1980'erne. Herefter blev driften omlagt til planteavlsproduktion og i mindre omfang skovdrift. I dag er størstedelen af jorden udlejet til en lokal landmand, der dyrker korn og har kreaturer på græs. Der er endvidere en mindre juletræsproduktion på gården.

Stuehuset er de seneste år blevet totalt renoveret. Den tidligere staldbygning er indrettet med 3 ferielejligheder, fælles aktivitetsrum og andre faciliteter.

Navnet Brunbjerg er ikke tilfældigt. Sammenlignet med det øvrige flade Vestjylland har Brunbjerg en høj beliggenhed med en god udsigt over omegnen. Der har boet mennesker i området meget langt tilbage, hvilket også dokumenteres af en fredet gravhøj.

Et betydeligt areal dyrkes ikke, men giver i stedet fortrinlige levevilkår for rådyr, rovfugle og andre dyr. Et mindre vandhul blev i 1990'erne udvidet og er i dag Brunbjergs egen fiskesø.


Et overblik over gården


Græssende kvier